Kursarbeider


 


 
Eksempler på kursarbeider i forskjellige teknikker.

Kursene er lagt opp etter ønsker fra deltakere. 
Prøver å lage kurs som er innom forskjellige teknikker, f.eks. modellering, dreiing.

Avslutter gjerne kurset med en rakufyring.